The full collection of images is available on our gallery site, and a small sample of these is presented below. All items are available for research in person at our Christchurch Reading Room.

Kā Kōnae o kā Take Motuhake

Ko kā mea ka kite atu i konei ko ērā tuhika me ērā rīpoata mai i kā papatipu rūnaka, i whakawhiwhia rānei e te Kāwanatanga o te rohe, mai i kā tau 1853 ki te tau 1877, ā, ko kohikohia mā ēnei kōnae take motuhake.

Ko kā kōrero ko puta i te Kāwanataka ā rohe o Waitaha, he nui tou kā tū kaupapa, ā, ko ahu mai i ērā reta, i ērā pāroko ki te rōpū rā, ekari ko noho motuhake kia kawari ake ai te whaiwhai haere, te whakapuakataka hoki. Ko ēnei take katoa he nui tou ki te Kāwanataka ā Rohe, ā, i ētahi wā he nui tou kā tau i whai take ai ēnei mahi, nā whai anō pea te noho motuhake o ēnei kōnae.

Special Subject Files

The items on display are from correspondence and reports on local rūnaka created or received by the Provincial Government between 1853-1877 and eventually collected together as part of their Special Subject Files series.

This series from the Canterbury Provincial Government is made up of files on many different subjects which appear to have been extracted from the various inwards correspondence series, and kept physically separate for convenience of reference. The subjects covered were all of importance to the Provincial Government, and were often dealt with over a number of years, which may account for the separation of these files.